Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng đồng bằng (cận đô thị)2
2Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.2
3Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"2
4Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.2
5Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở2
6Đăng ký người vào tu.2
7Báo cáo việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.2
8Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng.2
9Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi cấp xã.2
10Xác nhận tờ khai cấp Sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương2
11Xác nhận Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học2
12Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp của liệt sỹ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"2
13Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn2
14Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ2
15Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/19952
16Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ2
17Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh2
18Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh2
19Xác nhận Bản khai đề nghị cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công2
20Xác nhận bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc để hưởng trợ cấp một lần2
21Xác nhận bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày2
22Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần hưởng mai táng phí và tuất từ trần2
23Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến2
24Cấp sổ vịt chạy đồng.2
25Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm2
26Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo2
27Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm2
28Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm2
29Cấp giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm2
30Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài2