thư mời

Ngày 11/06/2018 15:23:30

họp lớp sau sau 20 năm ngày ra trường

nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. tôi Lê Xuân Thành xin thay mặt ban lãnh đạo lớp khóa học 94-97. Chân trọng kính mời tất cả anh chị em trong khóa học đúng 8h ngày 5 tháng 9 năm 2018, có mạt tại khách sạn Mường Thanh.